KTG Menu
Welkom op de vernieuwde website van 
Karperteam-Glanerbrug
B
De verschillende karpers
Schub karper
De Schubkarper is de meest voorkomende karpersoort
in de Nederlandse viswateren. De Schubkarper is een
kweekvorm van de Boerenkarper en wordt regelmatig uitgezet.
Deze soort kan uitgroeien tot geweldige bakbeesten (biggen)
met een flinke lengte en een enorm gewicht. Deze karpers zijn
in tegenstelling tot de Boerenkarper wat dikker, ronder en
hebben een hoge rug. Zoals de naam het al een beetje zegt is
deze karper geheel beschubt. Zijn schubbenlichaam bestaat uit
allemaal kleine ronde schubjes die samen een geheel
schubbenpatroon vormen waarbij er op het gehele lichaam,
behalve de vinnen, staart en kop totaal geen huid te zien is
zonder schubben. De schubben kunnen een kleur hebben die
varieert van goudgeel tot grijsbruin.
Spiegel karper
De Spiegelkarper is een kweekvariant van de Schubkarper,
maar heeft in plaats van een compleet schubbenpatroon een
paar losse schubben, die van grote variëren en verspreid over
het lichaam liggen. Meestal bevinden de schubben zich met een
rij over de rug langs de rugvin. Ook liggen er dan vaak een
hoopje kleine schubben verspreid bij de staartwortel en bij het
kieuwdeksel. Voor de rest liggen er een paar grote schubben
over de flanken. Iedere vis kan ook herkend worden vanwege
een uniek schubbenpatroon. De kleur van deze karpersoort is
meestal goudgelig op de schubben tot donkerbruin op zijn
onbeschubte lichaam, meer op zijn buik veranderd zijn
onbeschubte lichaam van bruin in geel.
Gras karper
De Graskarper is eigenlijk geen karper maar een uit z’n krachten
gegroeide kopvoorn uit Azië. Tevens bezit deze “Karper”geen
baarddraden zoals de echte karpers die wel hebben. Deze
“karpers” worden alleen uitgezet met toestemming van de
overheid, dit omdat het water aan bepaalde voorwaarden moet
voldoen, het water moet beschikken over een overtollig
plantenbestand, deze “karper” vreet zich echt te barsten aan
waterplanten. De Graskarper komt veel voor in rivieren en
kanalen dit komt voornamelijk doordat vissers deze daar
hebben uitgezeten en deze vis zich er prima in thuis voelt.
Wilde/Boeren karper
De Boerenkarper, ook wel Wilde karper, is een tamelijk slank
gebouwde vis. Dit maakt de vis een goede vechtersbaas, want
hij kan zich snel en wendbaar door het water bewegen. Het
enige nadeel is dat deze soort helaas niet zwaarder wordt dan
zo’n 5 kg. De rugvin is over het algemeen iets langer dan bij de
Schubkarper. De Boerenkarper heeft meestal een wit-gelige
flank, maar er zijn er ook met grijs-witte flanken en een
donkere rug. Dit hangt af van de bodemsamenstelling.
Jammer genoeg komen ze niet al te vaak meer voor,
in de polder heeft men de grootste
kans om zo’n boer nog te vangen.
Rijen karper
De Rijenkarper is eigenlijk een Spiegelkarper.
Deze vis is doorgekweekt en heeft er voor gezorgd dat het een
aparte karpersoort is geworden. Helaas blijft hij qua groei
wat achter op de Spiegel en de Schubkarper. Over zijn lichaam
loopt een rij (meestal even grote) schubben van staart tot
kieuwdeksel. Meestal heeft deze soort nog een rij kleinere
schubben op de rug van begin tot einde van de rugvin.
De kleur van deze karper is over het algemeen hetzelfde
als die van de Spiegelkarper.
Volschubspiegel karper
De Volschubspiegelkarper is een spiegelkarper waarbij het
volledige lichaam bedekt is met grote schubben.
In tegenstelling tot de Schubkarper zijn de schubben variërend
in grootte en liggen de schubben niet in een welbepaald patroon.
De kleuren kunnen variëren van goudgeel tot zwart op zijn
beschubte lichaam tot goud-oranje op zijn buik.
Lederen/Naakt karper
Deze Karpersoort is weinig voorkomend in Nederland,
zijn lichaam is geheel onbeschubt of met slechts met enkele
schubben bedekt. Vaak hebben karperaars dan ook te maken
met een Spiegelkarper als er enkele schubben op het lichaam
aanwezig zijn. Lederkarpers, ook wel Naaktkarpers genoemd
worden helaas niet of nauwelijks uitgezet.
Kroes karper
De Kroeskarper is ondanks zijn naam geen echte karper,
maar een familielid. Zijn rondvormige lichaam en ontbrekende
baarddraden laten dat duidelijk zien. De Kroeskarper, ook wel
Steenkarper genoemd kan uitgroeien tot een lengte van zo’n
50cm en heeft een kleur van meestal oranje-geel tot soms
goud-gelig. Ook dit familielid komt slechts plaatselijk voor,
de kans om er eentje te haken is vaak in een brede sloot
waar het water niet of nauwelijks stroomt.
Goud karper
De Goudkarper komt zeer weinig voor en is daarom een
schitterende verschijning aan je hengel.
De Goudkarper heeft een geheel oranje lichaam.
Albino karper
Deze karpersoort komt zeer weinig voor en is daarom een
schitterende verschijning aan je hengel.
De Albino heeft een geheel wit/blank lichaam.
Grootkop karper
Deze karpersoort lijkt sterk op de Spiegelkarper.
De Grootkopkarper heeft en grotere kiel onder de buik.
Deze van oorsprong uit China afkomstige karper kan in ons
land zelden worden aangetroffen.
Via de grote rivieren komt een enkele maal een uitgezet
exemplaar van dit soort ons land binnen.
Siamese karper
De Siamese karper is een karperachtige die nauwer verwant
is aan de Graskarper en de Zilverkarper dan aan de ‘gewone’
karper zelf. Het is de grootste karperachtige en kan maar liefs
2 meter lang worden met een gewicht van 100 kg. Hij komt
voor in de grote rivieren van zuidoost Azië met name in Thailand,
Laos, Cambodja en Vietnam. Siamese karpers voeden zich
voornamelijk met algen, phytoplankton en zo nu en dan als de
rivieren buiten de oevers treden met fruit vanuit de bomen die
dan in het water staan. Grote exemplaren houden zich op in
grote rustige diepe gedeeltes van de rivier, of in grote,
in verbinding staande meren als bijv. Het enorme Tonle Sap
Meer in Cambodja. Grote Siamese karpers worden in het wild
nog maar zelden gevangen en hun aantal is met name de
laatste tien jaar enorm teruggelopen door overbevissing.
Copyricht © 2010 Karperteam-Glanerbrug.nl
De verschillende karpers
KTG Links
Binnenkort ook de
KTG Baiter